Idea


Nie dziedziczymy Ziemi po przodkach,
Pożyczamy ją od dzieci
(prawdopodobnie staroindiańskie)

Również wśród nas narasta potrzeba konstruktywnego zaangażowania na rzecz poprawy stanu otaczającego nas codziennie świata, naszego domu.

Wiemy, że od jego kondycji zależeć będzie los przyszłych pokoleń dlatego chcemy działać tu i teraz. Wierzymy, że wspólne działanie w dobrej sprawie może przyczynić się do poprawy naszych międzyludzkich relacji. Nawet mała zmiana ma duże znaczenie.

Problem

Rozwój cywilizacji i działalność człowieka powodują nieodwracalne zmiany na Ziemi i to najbliższe lata, a nie dekady, przesądzą o losie świata, jaki znamy.

Postępująca degradacja Ziemi oraz relacji międzyludzkich przykuwają uwagę ludzi na całym świecie niezależnie od ich zamożności i statusu.

Earth Festival