Cele

CELE

Pragniemy

•       zmienić postawę i nastawienie do otaczającego nas świata – naszego domu i bliskiej nam okolicy

•       skłonić każdego z nas do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, nie marnowania wody, energii, żywności

•       skierować naszą wspólną energię na tworzenie tego co ludzi łączy, co buduje zgodę, co poprawia jakość naszego codziennego życia

•       wspierać ludzi, instytucje, firmy realizujące koncepcję społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, powstrzymujących degradację Ziemi, odtwarzających zniszczone środowisko, pomagających ludziom dotkniętym konsekwencjami degradacji, promujących postawę „Dla Ziemi Dla Nas”

•      promować postawę „Dla Ziemi Dla Nas, byśmy mogli cieszyć się odpowiedzialnie Ziemią, światem jaki jeszcze mamy i jaki chcemy ocalić dla następnych pokoleń, a także przyczynili się do poprawy relacji międzyludzkich

•      chcemy promować racjonalne i odpowiedzialne podejście do tego jak żyjemy, z czego korzystamy. Pragniemy inspirować do drobnych, pozytywnych  zmian na lepsze, które razem przyczynią się do stworzenia czegoś większego. Bez nas te zmiany się nie wydarzą.