Fundacja For Earth For Us

Fundacja For Earth For Us

„Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ekologii, wpływu każdego człowieka na zmiany klimatyczne, na stan zasobów, stan całej biosfery Ziemi, w tym na jakość życia i zdrowie człowieka oraz jakość relacji międzyludzkich, a także promowanie postaw odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego gospodarowania kurczącymi się zasobami, niemarnowania wody, energii, żywności oraz wspieranie ludzi, instytucji, organizacji i firm działających na rzecz powstrzymania degradacji Ziemi, odtwarzających stracone środowisko, pomagających ludziom dotkniętym konsekwencjami degradacji, uświadamiających zagrożenie i promujących postawę Dla Ziemi Dla Nas.” (Statut Fundacji For Earth For Us).

Dla realizacji naszych celów tworzymy i przygotowujemy projekty crossmediowe, telewizyjne, eventowe, w Internecie, social mediach, prezentowane m.in. na stronie www.forearthforus.com, na Profilu FB i na kanale YouTube For Earth For Us, atrakcyjne zarówno dla szerokiego audytorium, jak i węższych grup docelowych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy prowadzą lub chcą się włączyć w działania na rzecz poprawy kondycji całej biosfery Ziemi i kondycji człowieka.

Chcemy wspólnie zachęcać wszystkich do przyjmowania postaw prośrodowiskowych, odpowiedzialnych społecznie, do kreatywności i innowacyjności niezbędnych dla ocalenia Świata jaki jeszcze znamy dla następnych pokoleń. Jesteśmy otwarci na współdziałanie w ramach już istniejących przedsięwzięć oraz na zupełnie nowe inicjatywy.

Zapraszamy do współpracy!

Mariusz Woźniczka
Prezes Zarządu

Zainteresowanym wspieraniem nas w realizacji naszej misji podajemy numer naszego konta:
Bank PKO BP
75 1020 3408 0000 4802 0520 4435

Kontakt:
Fundacja For Earth For Us
ul. Piłkarska 79
94-121 Łódź
fundacja@forearthforus.com